Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Espen Brauernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:14Z
dc.date.created2010-11-25nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier372445nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231710
dc.description.abstractOppgaven omhandler repetitive byggeprosjekter. Hvordan byggeprosjekter der det er gjentakelse av byggetrinnene fungerer. Ved å forstå hvordan slike prosjekter fungererer det mulig å tilrettelegg for mer effektiv gjennomføring.Oppgaven er utført som litteraturstudie av tilgjenglig forskning, og flere prosjekt er gjennomført av BackeGruppen og PEAB er undersøkt. I litteraturstudiet undersøkestemaer som erfaringsoverføring, effekt av gjentakelser i bygg og industri, og produksjonsteknikk.De undersøkte prosjektene presenteres. Her beskrives gangen i byggeprosjektene.Hvordan utviklingen av prosjektet har foreløpt. Det fokuseres på prosjektdeltakerneserfaringer gjennom flere byggetrinn.Hvordan prosjektet er planlagt og hvilke endringer som er utført varierer mellom deforskjellige prosjektene. Flere av prosjektene har hatt endringer i de senerebyggetrinn, basert på tilbakemeldinger og problemer i de første trinnene. Endringer av tekniske løsninger og utforming av byggeplassen, har gitt positive effekter i byggeprosjektene.Det er ikke alle prosjektene som har opplevd effektivitetsendring.Funnene i litteraturstudiet sammenlignes med erfaringene på byggeplass. Det er i litteraturen beskrevet prosjekter med stor effektivitetsforbedring etter flerebyggetrinn.I flere av prosjektene har det i starten vært problemer. Nye løsninger basert på erfaringer ved de første trinnene har gitt prosjekter, som har avsluttet med høy fortjeneste og god effektivitet Det er flere tiltak som har gitt positive effekter i prosjektene. Ny utforming avtekniske løsninger har gitt raskere produksjon og hindret byggefeil. Forbedretutforming av byggeplass har i enkelte prosjekter også gitt effektivitetsforbedringnb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleRepetisjon i byggeproskjekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record