Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLønne, Henrik Kindsethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:11Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:11Z
dc.date.created2010-11-24nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier372195nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231698
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler levedyktige investeringer og ser på teori og praksis i forbindelse med vurdering av levedyktighet. Finansdepartementet har utformet en rammeavtale som er inngått med, per i dag 5, utvalgte rådgivergrupper. Disse er da godkjente for å foreta kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter utenom oljesektoren. Denne rapporten har sett på kvalitetssikring 1 som er tidlig fasevurdering. Levedyktighet skal vurderes i forhold til offentlige investeringer, og det er nødvendig å vite hva dette begrepet innebærer.Det er gjennomført intervju med representanter fra 4 av KS-gruppene, samt intervjuer med representanter fra ulike statlige organer. Gjennom intervjuene ble det undersøkt forståelse av levedyktighet samt behandlet fire ulike områder; Behandling av usikkerhet, Nyttevurdering, Prissetting av nytte/kostnader, Langsiktighet/analysehorisont. Hovedlinjene og resultatene fra denne gjennomgangen ble diskutert med Finansdepartementet gjennom et intervju. Resultatet av denne gjennomgangen har vist at rådgivernes og KVURs tanker rundt levedyktighet er samlet sett delvis sammenfallende med definisjonene fra litteraturen gjennomgått i kapittel 3. En felles mangel med alle rådgivernes meninger rundt levedyktighet er at de ikke inkluderer et sosialt aspekt ved levedyktighet, noe som i så fall er en svakhet ved analysene. KVURs tanker rundt levedyktighet er mer utfyllende enn det KS1-rådgiverne uttrykker. I denne tidlige fasen er dette muligens det viktigste da det er KVUR som utarbeider grunndokumentet som skal kvalitetssikres. Har KVUR hensyntatt disse aspektene i sine vurderinger er det i utgangspunktet ingen grunn til at KS1-rådgiverne skal endre på dette eller arbeide annerledes. Dette kan i så fall sees på som en styrke ved analysene forutsatt at det er hensyntatt som uttrykt.For å foreta levedyktige investeringer må virkninger innenfor økonomi, sosial, miljø samt det institusjonelle aspektet for investeringen evalueres på lang sikt. Disse virkningene må kartlegges og vurderes i tidligfase av investeringsprosjektet. Behov, relevans, virkninger og langsiktighet er stikkord for levedyktighet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleLevedyktige investeringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel