Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Heidinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:05Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:05Z
dc.date.created2010-11-19nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier371321nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231667
dc.description.abstractUtgravning av byggegropen for ”løsmassetunell, Dagsone Vest” for nye E6 i Trondheim, blir foretatt i sensitive masser av bløt leire. I seksjon 3 av parsellen skal det graves ut 15 meter mellom 25 meter lange innvendig avstivede svevespunter. I dette området går leire over til å være kvikkleire, og dybden til fjell er stor.Byggegropen skal grunnforsterkes med kalksementpeler inntil spuntvegg. Det oppstår en slisse mellom kalksementblokk og spuntvegg som skal jetinjiseres for å sikre heft mellom spuntvegg og kalksementblokk, og redusere utbøyning av spuntvegg i denne. Oppgaven fokuserer på nødvendigheten av dette ved å foreta numeriske simuleringer av effekter jetinjisering eller leire i slisse har på bevegelser rundt byggegrop og utbøyning av spuntvegg. Under simuleringene oppstod det numeriske problemer ved modellering av jetinjisering som et stivt jordelement. Det ble foretatt vellykkede komplimenterende beregninger med en alternativ modell. I tillegg ble det foretatt en ekstra modellering med volumredusering av leire i slisse for å undersøke konsekvensene hvis omrørt kvikkleire begynner å ”tyte” ut av slisse.Ved sammenligning av opprinnelige og komplimenterende beregninger, ble det konkludert med at oppførselen til byggegropen er uavhengig om slisse blir jetinjisert eller er fylt med leire. Dette tyder på at oppførselen til byggegropen og er styrt av kalksementblokken. Dette gjelder hvis man ikke regner med at kvikkelire ”tyter” ut av slisse. Da blir konsekvensene mer graverende,nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleGeotekniske vurderinger og numerisk simulering av en dyp utgravning i sensitiv leire for løsmassetunell på Møllenberg i Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record