Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEliassen, Trondnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:26:58Z
dc.date.available2014-12-19T11:26:58Z
dc.date.created2010-11-11nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier369721nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231622
dc.description.abstractOmfanget av eiendomsreformen i forsvaresektoren er foreløpig unik i offentlig sektor, og nøkkelen til reformen har vært innføringen av husleiemodellen.Oppgavens mål har vært å se nærmere på om noen av de forutsetninger som lå til grunn for innføring av husleie i Forsvaret er oppfylt og om de er samsvarende med konsekvensene. Hvis det er manglende måloppnåelse, se på hva dette skyldes og foreslå eventuelle forbedringer.Problemstillingene i oppgaven er om innføringen av en husleiemodell har ført til besparelser, om det har medført (somantatt) økt incitament for å redusere arealmengden og til slutt se om det er mulig å få til lokale incitament for å redusere arealbehovet. Svarene på dette gis i form av teorigjennomgang og intervju med både eier, forvalter og bruker.Intervjuene er gjennomført som dybdeintervju med åpne spørsmål som hovedkilde for datainnsamling.Oppgavens teoridel består av en gjennomgang av særlig nordisk litteratur da Sverige er ledende i Norden når detgjelder husleie i offentlig sektor. I tillegg er Stortingsproposisjoner og andre forarbeider gjennomgått.Til slutt er funn fra undersøkelsen drøftet og vurdert opp mot teori.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleInnføring av husleie i Forsvaret: Suksess, fiasko eller litt av begge deler?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel