Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAusteng, Kjellnb_NO
dc.contributor.authorBinz, Vibekenb_NO
dc.contributor.authorDrevland, Frodenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:20:09Z
dc.date.available2014-12-19T11:20:09Z
dc.date.created2010-03-22nb_NO
dc.date.issuednb_NO
dc.identifier305146nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-92506-33-2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/228076
dc.description.abstractRapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til korrelasjon, antakelsen om normaltilnærming, og uhensiktsmessig oppdeling. For å belyse virkningen av mulig korrelasjon er det studert en case. Resultatene fra casen viser oss at i praksis, med realistisk vurdering av størrelsen på korrelasjonen, vil feilen antakelig ligge godt under 30 % av forventet standardavvik, mens i teorien og noen ganger kanskje også i praksis, kan feilen bli mange hundre prosent. Antakelsen om at sluttresultatet av en stokastisk kalkyle er normalfordelt er basert på sentralgrenseteoremet. Hovedkonklusjonen er at vi i nesten alle praktiske sammenhenger trygt kan bruke normalfordelingen som substitutt for den virkelige sannsynlighetsfordelingen til totalresultatet fra kostnadskalkyler. Når det gjelder detaljering av analyseobjektet er konklusjonen den at det finnes ikke en standardinndeling som vil være god uansett prosjekt og fase. En god inndeling vil være ulik fra gang til gang, og det er viktig at dette vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle prosjektet i forhold til formålet med analysen. En for detaljert oppdeling har en tendens til å introdusere korrelasjon som ikke blir håndtert, og bidrar derved til en undervurdering av usikkerheten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherConcept-programmetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesConcept Rapport, 0804-5585; 13nb_NO
dc.titleUsikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel