Show simple item record

dc.contributor.authorAusteng, Kjellnb_NO
dc.contributor.authorTorp, Olavnb_NO
dc.contributor.authorMidtbø, Jon Terjenb_NO
dc.contributor.authorHelland, Vidarnb_NO
dc.contributor.authorJordanger, Ingemundnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:20:15Z
dc.date.available2014-12-19T11:20:15Z
dc.date.created2010-03-22nb_NO
dc.date.issuednb_NO
dc.identifier305135nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-92506-31-8nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/228073
dc.description.abstractRapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse av metoder som anvendes av prosjekteiere, rådgivere og andre som direkte arbeider med prosjekter. • Sammenstilling av metodene og vurderinger i forhold til et sett av suksesskriterier. Et av målene med rapporten er at beskrivelsene av de forskjellige metodene skal gi leseren ideer til forbedring av sin egen metode. Dette vil forhåpentligvis gi synergieffekter som vil føre til en utvikling mot en enda bedre praksis. Materialet vi har gått gjennom viser at det er store likheter i de metodene som er beskrevet. Det største savnet er innslag av tydelige og systematiske mulighetsanalyser. Dette tyder på at det generelt er hva vi vil kalle en risikokultur i de miljøer som driver med usikkerhetsanalyser. I rapporten finnes også noen refleksjoner over hva vi mener er viktige elementer som det bør forskes videre på: 1. Hvordan sikre mest mulig representativ input 2. Hvordan kunne gjette bedre om fremtidens behov og krav Og med tanke på en total håndtering av usikkerhet i prosjekt 3. Utvikle usikkerhetsledelse til å omfatte mulighetsledelse, og til å bli en del av ledelsesfilosofien i både prosjekt og virksomhet.nb_NO
dc.description.abstractThis report is a collection of different methods for uncertainty analysis with a subsequent collocation. The report is devided into three main parts: • Description of methods from literature. • Description of methods used by project owners, consultants and others directly involved in projects. • Collocation of methods and evaluations and comparisons, according to a set of corresponding success criteria. One of the intentions with this report is that the description of the different methods should give the reader ideas for improvement of their own method. This will hopefully give synergy effects leading to development of improved practise. The material analysed show that the similarities in different methods are evident. There is a lack of explicit systemathic analysis of the upside potential. This may indicate a 'risk culture' in analysing uncertainty. Further work is needed to balance the culture with more 'opportunity thinking'. The report concludes with some reflections on what we consider to be important elements worthy of further research: 1. How to ensure relevant and reliable input 2. Hvw to ensure better 'guesstimates' about future needs and demands and considering the way we in total deal with uncertainty in project work: 3. Develop uncertainty management to include opportunity management, and become a part of the philosophy of management in both project and corporate settings.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.relation.ispartofseriesConcept Rapport, 0804-5585; 12nb_NO
dc.titleUsikkerhetsanalyse: Metodernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record