• Mediepedagogikk og mediedidaktikk 

   Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Spørsmålet om hvilken rolle medier og digitale verktøy skal ha i læring og undervisning er sentralt i diskusjonen om skolen i dag. Elevene skal utdannes til å mestre et yrkesliv og et samfunn som digitaliseres, der medier ...
  • Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt 

   Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard (Chapter, 2018)
   Det vestlige samfunnet kjennetegnes ved at medienes logikk får større og større betydning innen de aller fleste delene av samfunnet. Mediene har nærmest blitt uunngåelige for hvordan vi lærer, kommuniserer og forstår verden. ...