• Fasilitering for studentaktiv læring 

   Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Skancke, Lars; Wallin, Patric (Journal article, 2019)
   I tilknytning til det studentaktive og tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i team (EiT), får omkring 180 læringsassistenter opplæring i fasilitering hvert år. Gjennom læringsassistentenes fasilitering blir studentene ...
  • Flipped classroom in engineering education: the views of the main stakeholders 

   Jahanbani Ghahfarokhi, Ashkan; Mavroudi, Anna (Journal article, 2020)
   Flipped classroom is a blended learning approach that is increasingly gaining popularity in university education in the recent years. This paper discusses the use of the flipped classroom approach in the context of a ...
  • Refleksjon som studentaktiv læringsform 

   Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Andersen, Nina Haugland; Espenes, Thomas Christian; Bredesen, Tove; Wallin, Patric; Reams, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I Eksperter i team (EiT) står studentaktive læringsformer sentralt, og refleksjon er ansett som en vesentlig komponent for læring i emnet. Over en tiårsperiode har EiT arbeidet med å gjøre refleksjon til en konkret og ...
  • Å lære studentene om kritisk refleksivitet gjennom lærerens pedagogiske sensitivitet i undervisningen 

   Chinga-Ramirez, Carla (Journal article, 2020)
   Denne teksten handler om læring av kritisk refleksivitet hos voksne studenter i høyere utdanning. Gjennom en utprøving av ulike innganger til studentenes verden, søker læreren å utvikle større sensitivitet til å kunne ...