• Sluttrapport - Yrkesfaglærerutdanning: Kvalitet i veiledning og vurdering 

      Smeplass, Eli; Leraand, Arve; Leonardsen, Julie; Hylander, Lene; Ramlo, Siri Husa; Hårberg, Jon Sverre; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Strømmen, Sigrid Elise (Research report, 2022)
      I denne rapporten presenterer vi funn og refleksjoner knyttet til et utviklingsprosjekt ved yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim. Vi har gjennom et semester hatt jevnlige møter hvor vi har diskutert erfaringer med veiledning ...