• En pedagogisk leder sin kompetanse på mangfold 

      Karine Aarmo Johannessen (Master thesis, 2020)
      Dette forskningsprosjektet fokuserer på en pedagogisk leder sine tanker, refleksjoner og arbeid omkring kompetanse på mangfold. Masteroppgaven er et resultat av en kvalitativ undersøkelse basert på observasjon og intervju. ...