• Et godt psykososialt arbeidsmiljø på videregående skoler 

      Kadziolka, Adrianna Kinga (Master thesis, 2022)
      Lærerrollen fremhever ansattes velvære og mental helse, men er samtidig et veldig krevende yrke der utfordringene endrer seg konstant (Skaalvik & Skaalvik, 2012, s. 13). Ettersom lærerrollen er mangfoldig, gir denne oppgaven ...