• Hvilke diskurser former fremtiden til dagens ettåringer 

      Gåseidnes, Kari (Master thesis, 2019)
      Jeg har valgt følgende problemstilling for min oppgave: Hvilke diskurser former fremtiden til dagens ettåringer? Hvordan blir innholdet i normalitetsdiskursen påvirket av rammeplanens forståelse av tilknytning og tidlig ...