• «... en god blanding mellom fulltids jobb og fulltids studie.» 

      Aamold, Nora Henriette (Master thesis, 2021)
      På samme måte som samfunnet i dag utvikler seg hurtigere enn tidligere, er også arbeidslivet i kontinuerlig endring. I takt med disse prosessene vil følgelig arbeidsfellesskapene utvikles og forandre seg fra det vi er vant ...