• Overgang mellom barnehage og skole for et barn med nedsatt syn 

      Østmoe, Anne Marie G. (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven undersøkes overgangen fra barnehage til skole for et barn med nedsatt syn med utgangspunkt i følgende problemformulering: Hva kjennetegner en vellykket overgangsprosess fra barnehagen til skolen for ...