Now showing items 6000-6019 of 9670

  • Nabolagets betydning: En sosioøkonomisk studie av Frogner og Vestre Aker 

   Valen, Ingrid Amalie (Master thesis, 2013)
   Sammen med veileder utformet jeg en oppgave som omhandler sosioøkonomiske ulikheter i nabolag og bydeler i Oslo, med hovedvekt på bydelene Vestre Aker og Frogner. Oppgaven starter med et teoristudie som tar utgangspunkt ...
  • NAFOL - en forskerskole for norsk lærerutdanning : en studie i akademisk praksis i lys av praksisarkitekturer og komplementære forståelsesformer fra vitenskap og kunst 

   Østern, Anna-Lena; Smith, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan konseptet for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanningene, NAFOL (2010-2021), er designet, og hvordan oppdraget å være en merverdi i forskerutdanning er konkretisert ...
  • Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2 

   Schmitt, David P.; Alcalay, Lidia; Allik, Jüri; Alves, Irai Cristina Boccato; Anderson, Craig A.; Angelini, Arrigo Leonardo; Asendorpf, Jens B.; Austers, Ivars; Balaguer, Isabel; Baptista, Américo; Bender, Sóley S.; Bennett, Kevin; Bianchi, Gabriel; Birashk, Behrooz; Bleske-Rechek, April; Boholst, Fredrick A.; Boothroyd, Lynda; Borja, Teresa; Bos, Arjan; Brainerd, Edwin; Brase, Gary L.; Brites, José; Burakova-Lorgnier, M.; Byrd, Mark; Camilleri, Joseph A.; Ciani, Andrea Camperio; Caral, Leo Gerard A.; Carnelley, Katherine B.; Carvalho, Marina; Casson, Janette; Castillo, Isabel; Castro, Alejandro; Casullo, Mariamartina; Chirkov, Valery I.; Choi, Jean; Cohen, Danielle; Collin-Tiller, Cecilie Amalie; Commisso, Melissa A.; Consuegra, Elvira; Cordovez, Lorena; Cukur, Cem Safak; Cunen, Mary Ann Borg; Cunningham, Michael; Curl, Laytonseth; Daniel, Petra; Denissen, Jaap J.A.; Desmarais, Serge; Desouza, Eros; Diaz-Loving, Rolando; Elias, M. Shamsuddin; Endriulaitiene, Aukse; Eremsoy, Ekin; Expósito, Francisca; Falzon, Ruth; Fernandez, Ana Maria; Fernando, Kumari; Ferreira, José H.B.P.; Fink, Bernhard; Fisher, Maryanne; Fitness, Julie; Flowers, Karissa; Frederick, David; Fry, Sirpa; Fukushima, Osamu; Gaines, Stanley O.; Galliher, Renee V.; Gandari, E.; Geher, Glenn; Gentile, Douglas A.; Geri, Jessica M.; Giri, Vijai N.; Golden, Deborah; Gordon, Fiona; Gordon, Kristina C.; Grammer, Karl; Grimaldi, Liria; Giunta, Stephen; Hajdu, Endré; Halberstadt, Jamin; Hald, Gert; Halim, Magdalena S.; Haque, Shamsul; Harlem, Siri Katinka; Hearns, Krystle A.; Heaven, Patrick; Helweg-Larsen, Marie; Herrera, Eduardowills; Herrera, Dora; Hertel, Janine; Hoffmann, Heather; Høgh-Olesen, Henrik; Houle, Barbara J.; Hudek-Knezevic, Jasna; Jaafar, Jas; Kafetsios, Konstantinos; Kardum, Igor; Kennair, Leif Edward Ottesen; Khoury, Brigitte; Kökény, Tibor; Koller, Silvia; Konrads, Solvina; Kraft, John R.; Kuhle, Barry X.; Kun, Agota; Laireiter, Anton-Rupert; Lányi, Katalin; Lauri, Maryanne; Lavy, Shiri; Lawal, Olufemi Adigun; Legkauskas, Visvaldas; Li, Chen; Lin, Hung-Yu; Lloyd, Robert; Locke, Kenneth D.; Lombardo, Sylvie A.; Luksik, Ivan; Lythe, Brian; Lyubomirsky, Sonja; Malinen, Sanna; Martin, Heather J.; Mashego, Teresa-Anne B.; Mills, Michael E.; Mikulincer, Mario; Mordeno, Imelu G.; Moya, Miguel; Ndeya-Ndereya, Charity Ntomboxolo; Nelissen, Mark; Neyer, Franz J.; Nyborg, Helmuth; Oliveira, V.B.; Opre, Adrian; Osman, Suzanne L.; Paulhus, Delroy L.; Pawlowski, Boguslaw; Penke, Lars; Peplau, Letitia Anne; Petrovic, Nebojsa; Platek, Steven M.; Podobnik, Nuška; Polonyi, Tünde; Popper, Miroslav; Reips, Ulf-Dietrich; Rowatt, Wade C.; Ruch, Willibald; Rukuni, Margaret Makore; Rus, Velko S.; Sagarin, Brad J.; Sakaguchi, Kikue; Salas, Sonia; Sandnabba, N. Kenneth; Santtila, Pekka; Schachner, Dory A.; Schmidt, Monika; Schütz, Astrid; Shackelford, Todd K.; Shaver, Phillip R.; Sibisi, Lindiwe B.T.; Sichona, Francis; Simonetti, Franco; Sineshaw, Tilahun; Souma, Toshihiko; Stanojevic, Tatjana Stefanovic; Sukiennik, Irmina; Sümer, Nebi; Szeghy, Petra; Szente, Sara Leyla; Szlendak, Tomasz; Tefera, Daniel; Thoma, Niki; Tifferet, Sigal; Tkach, Chris; Tordai, Zita; Tranthan, Eleanor; Tsaousis, Ioannis; Tungaraza, Felician S.K.; Van Duynslaeger, Marijke; Van Empelen, Pepijn; Van Overwalle, Frank; Vanwesenbeeck, Ine; Varella, Marco Antônio Corrêa; Vera-Villarroel, Pablo; Voracek, Martin; Vorontsov, Dmitry; Wan, Wendy; Weiss, Petr; Welsh, Deborah P.; Woertman, Liesbeth; Widyatmoko, Siswa; Wood, Eileen; Woodward, Lucinda; Ye, Hai; Youn, Gahyun; Zupančič, Agata (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Previous studies have documented links between sub-clinical narcissism and the active pursuit of short-term mating strategies (e.g., unrestricted sociosexuality, marital infidelity, mate poaching). Nearly all of these ...
  • Narrative Imagination: Staff's stories of relational change 

   Alsaker, Sissel; Ulfseth, Lena Augusta (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Milieu therapy is an occupation-based treatment aimed at enhancing recovery in mental health patients that is grounded in the healing function of being and doing habitual and creative occupations together, thus transcending ...
  • Narrative in action: Meaning-making in everyday activities of women living with chronic rheumatic conditions 

   Alsaker, Sissel (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2009:162, Doctoral thesis, 2009)
   The overall aim of this thesis was to contribute to an understanding of the everyday life of women with chronic rheumatic conditions with an emphasis on how they relate to narrative meaning in their everyday activities. ...
  • Narrativer om frafall - Idealer og realiteter 

   Rishaug, June Emilie; Gustavsson, Linn (Master thesis, 2018)
   The topic for this master thesis is dropout prevention in secondary school. The research question concerns how NAV (the Norwigean labour and welfare administration) and secondary schools work on dropout prevention, both ...
  • Narratives constructed in the discourse on early fractions 

   Enge, Ole; Valenta, Anita (Chapter, 2018)
  • Narratives of Hope? Displacement Narratives of Liberian Refugee Women and Children in the Gomoa-Budumburam Refugee Camp in Ghana. 

   Tete, Suzanne Y. A. (Master thesis, 2005)
   The refugee problem is a canker in contemporary human affairs without the ‘limboness’ that protractedness adds to it. Yet many refugee situations, especially in Africa, become forgotten emergencies as women assume new roles ...
  • Nasjonale Fagforeninger og Demokratisk Konsolidering: En sammenligning av Egypt og Tunisia 

   Günther Sandvand, Atle. (Bachelor thesis, 2020)
   Teksten er en kvalitativ sammenligning av nasjonale fagforeningers betydning for demokratisk konsolidering i Egypt og Tunisia. Fra et strukturalistisk perspektiv forsøker jeg å identifisere egenskaper ved nasjonale ...
  • Nasjonale læreplanreformer som styringsverktøy i skolen: En kvalitativ studie av lokalt læreplanarbeid etter iverksetting av Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 

   Tommelstad, Kjersti (Doktoravhandlinger ved NTNU;2017:315, Doctoral thesis, 2017)
   Sammendrag Målet for denne avhandlingen har vært å undersøke læreres lokale læreplanarbeid og hvilken betydningen dette har for pedagogisk planlegging og praksis. Skolebasert læreplanarbeid fikk ny aktualitet i Norge ...
  • "Nasjonale matvarepriser som utløser av borgerkrig" : En kvantitativ studie 

   Høgestøl, Eivind (Master thesis, 2014)
   Denne masteravhandlingen tar for seg om nasjonale matvarepriser kan fungere som en utløser av borgerkrig. Dette er et tema som er relevant med bakgrunn i den arabiske våren og de interne konfliktene som ble utløst i flere ...
  • Nasjonale politiske forhold og tillit til den europeiske unions parlament (EP) i et flernivåstyrt Europa : samsvar eller forskjell? : en flernivåanalyse av tilliten til EU-parlamentet blant 26 av EUs medlemsland med data fra 2004 til 2014 

   Bakken, Emil Dragvik (Master thesis, 2016)
   Trust in political institutions is one of the key elements that makes representative democracies work. Trust creates a connection between the citizens and the political institutions of the communities. There is no agreement ...
  • Nasjonale prøver - fra "tvangstrøye" til verktøy i utvikling av skolens praksis: En casestudie av praksis på skoler som over tid har oppnådd gode resultater på nasjonale prøver 

   Vestheim, Ole Petter (Doktoravhandlinger ved NTNU,;2017:150, Doctoral thesis, 2017)
   I dette forskningsprosjektet har jeg rettet søkelyset mot skoler i Norge som over tid har oppnådd høy skår på nasjonale prøver. Skolene skårer bedre på de nasjonale prøvene enn det som kunne vært forventet ut i fra ...
  • Nasjonale turistveger som distriktspolitisk tiltak 

   Håkon Hjelle Carlson (Master thesis, 2019)
   Det overordnede og langsiktige målet for Nasjonale turistveger er «å bidra til å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål for å styrke næringsliv og bosetting i distriktene.». Denne studien har søkt å undersøke om ...
  • Nasjonale utvalgsprøver i skriving 2015. Teknisk rapport. 

   Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag (Research report, 2016)
  • Nasjonalparkens betyding for verdiskapning i Skjåk kommune: En kvalitativ studie av ulike bruksinteresser 

   Dagsgard, Astrid Haugen (Master thesis, 2012)
   Koblinger mellom verneområder og bærekraftig reiseliv i fjellområder har blitt mer aktuelt de siste årene, dette kan spores både internasjonalt og i norske verneområder. Den tradisjonelle oppfatningen av naturvern har fått ...
  • National parks policy and planning: a comparative analysis of friluftsliv (Norway) and the dual mandate (New Zealand) 

   Higham, James Edward Strac; Haukeland, Jan Vidar; Hopkins, Debbie; Vistad, Odd Inge; Lindberg, Kreg; Daugstad, Karoline (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Conservation management in Norway is anchored in the historical tradition of friluftsliv although Norway's evolving economic policy signals that growing priority is being given to recreation and nature-based tourism ...
  • Nationalism and the Marketplace of Ideas: China from 1990 to 2010 

   Jensen, Magnus Rom (Master thesis, 2011)
  • NATO og Russland i Baltikum 

   Høyvik, Maria Sande (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgavens tema er det turbulente forholdet mellom forsvarsalliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO) og Russlands, spesielt i den baltiske regionen hvor de to aktørenes målsettinger støter sammen. ...