• Metylfenidats kliniske farmakologi 

      Vagle, Filip; Slettan, Joar (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Attention-deficit/hyperactivity disorder/hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/HF) kjennetegnes av konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og økt impulsivitet. 4,3 % og 1,7 % av henholdsvis gutter og jenter i aldersgruppen ...