• Psykisk helse hos personer med moderat lav IQ 

      Melby, Linde (Master thesis, 2016)
      Introduksjon: Kognitive funksjoner er definert som funksjoner som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapservervelse1. Intelligens er menneskers evne til nettopp det å tenke, oppfatte, forstå og erfare2. IQ ...