• Human meningiomas: Histopathology, brain invasion, and prognosis 

      Backer-Grøndah, Thomas (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:195, Doctoral thesis, 2014)
      Meningeomer er kreftsvulster som vokser i hjernehinnene. De er vanligvis godartede og saktevoksende. Primærbehandlingen av symptomgivende meningeomer er kirurgisk fjerning med helbredende hensikt. Likevel vil omtrent én ...