• An Electromechanical Model of the TotalControl Reference Wind Power Plant 

   Merz, Karl Otto; Kölle, Konstanze; Holdyk, Andrzej (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
   An electromechanical model of the TotalControl Reference Wind Power Plant has been built. This is based on SINTEF's STAS software, for the system dynamics and control of wind power plants. An overview is given of the theory ...
  • Bruk av droner i nordområdene 

   Bakken, Trond; Johnsen, Stig Ole; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Grøtli, Esten Ingar; Risholm, Petter; Storvold, Rune (Research report, 2019)
   Formålet med denne rapporten er å vise eksempler på bruk av fjernstyrte og autonome droner i petroleumssektoren og vise hvilke utviklingstrender innen droneteknologi som er viktige. Utfordringer og muligheter for bruk av ...
  • D3.1 Fishery Pilot Definition 

   Granholm, Göran; Aarsæther, Karl Gunnar; Uriondo, Zigor; Quincozes, Iñaki; Jensen, Jørgen Haavind; Haugen, Joakim (Research report, 2017)
   The objective of WP3 Fishery Pilot is to demonstrate how Big Data can boost the fishery sector. The Fishery Pilot focus is on two separate types of fisheries in two countries: Oceanic Tuna fisheries in Spain and small ...
  • Data assimilation with SINMOD 

   Alver, Morten; Michelsen, Finn Are (Research report, 2015)
   Data assimilation is the process of using measured data to correct the state of a mathematical model. This report documents the data assimilation process implemented in the ocean model system SINMOD, and the tests that ...
  • Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren 

   Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilke datakilder og data som benyttes i industrielle IKT-systemer og hvordan data behandles og prosesseres før de gjøres tilgjengelig i kontornettet. Styrker og sårbarheter ...
  • Evaluation of the plant growth regulator Primo®MAXX® (trinexapac-ethyl) on Nordic golf courses. Results from the first evaluation year 2007 

   Aamlid, Trygve; Niemelainen, Oiva; Rannikko, Maire; Haugen, Terje; Junnila, Sanni; Espevig, Tatsiana; Susort, Åge (Bioforsk Rapport;, Research report, 2008)
   This report presents first year results from a two year project evaluating the plant growth regulator Primo MAXX® (trineexapac-ethyl) on Nordic golf courses.
  • Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed 

   Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve (Report;14, Research report, 2015)
   Atlantic salmon with initial body weight 0.6 kg kept in 3.3 m3 tanks was fed one meal daily, either by dropping the feed from one point, or by spreading the feed over the water surface, for one month. The relative feed ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (Research report, 2012)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør. 

   Slagstad, Dag; Knutsen, Øyvind (Research report, 2012)
   Prosjektet "Strømmodellering av området Malangen Sør" har som hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I ...
  • Modellforsøk med dukbasert avlusing Beskrivelse av gjennomføringen av modellforsøk i Hirtshals - Foreløpig rapport 

   Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Stahl, Annette (Research report, 2014)
   Det er avgjørende å ha god kontroll på volumet under en avlusing, for å kunne beregne innblanding av lusemidler, slik at en oppnår ønsket behandlingskonsentrasjon. En for høy konsentrasjon kan skade fisken, og for lav ...
  • Nutrient fluxes in the Arctic in the present climate regime 

   Ellingsen, Ingrid H.; Broch, Ole Jacob; Slagstad, Dag (Research report, 2014)
   The Arctic Ocean (AO) will likely become ice-free in summer within the next two decades. This will change light conditions for primary production. Parts of the AO where primary production is presently light limited will ...
  • Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085 

   Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S (Nofima rapportserie;, Research report, 2010)
   Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon ...
  • Ombygging av lagerrobot 

   Johansen, Thomas; Slenes, Per Olav; Mikalsen, Morten; Gossé, Sigurd; Aune, Dag (HiST AFT Rapport, Peer reviewed; Research report, 2010-01-20)
   Prosjektet gikk ut på å fornye/oppgradere én kran med ny PLS (Simatic S7) og samtidig teste ut drifts- og sikkerhetsfunksjoner. Dette gjør automatkranene mer kompatibel i dagens marked med tanke på drift og vedlikehold. ...
  • On wind Turbine failure detection from measurements of phase currents: a permutation entropy approach 

   Molinas Cabrera, Maria Marta; Kulia, Geir; Kumar Ram, Sumit (Research report, 2016)
   This article presents the applicability of Permutation Entropy based complexity measure of a time series for detection of fault in wind turbines. A set of electrical data from one faulty and one ...
  • PhD working conditions at NTNU with a special focus on PhD candidates with kids 

   Busch, Alexander; Arbo, Mathias Hauan; Kasimba, Sam A.; Sripada, Kam (Research report, 2017)
   During 2016-2017, DION conducted an analysis of the PhD working conditions at NTNU, with special focus on PhDs with children. All NTNU PhD candidates were invited to respond to a survey regarding working conditions and ...
  • Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT 

   Hanssen, Geir Kjetil; Onshus, Tor; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å gi næringen økt forståelse av pågående digitalisering, status og utfordringer, og hvordan denne utviklingen bør styres videre. Denne rapporten er en av seks SINTEF-rapporter fra prosjektet: ...
  • Regulering av IKT-sikkerhet i petroleumssektoren 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Onshus, Tor (Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å klargjøre hvordan beskyttelse av informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi (IKT‐sikkerhet) i petroleumsindustrien blir regulert i gjeldende regelverk og belyse forventninger fra myndighetene ...
  • Software tools for local energy system operation and expansion 

   Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Satori, Igor (Research report, 2018)
  • Statnett - Use case collection - SAMBA WP2 and WP3 report 

   Istad, Maren Kristine; Foros, Jørn; Tveten, Erlend Grytli; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind; Langeland, Camilla; Viberg, Elin; Hagner, Steven; Coullon, Jean-Louis (Research report, 2018)
  • Underwater Communication and Position Reference System - OC2020 A-034 

   Su, Biao; Kelasidi, Eleni; Thorbjørnsen, Eirik Storås (Research report, 2020)
   This report presents results obtained in the CageReporter project regarding the development of a low cost hydroacoustic subsea communication system adapted for use in fish cages. The report mainly addresses tasks regarding ...