• Utprøving av intern sensor-tilbakekobling i MyHand-protesen 

      Rajan, Chrishwin (Master thesis, 2021)
      Løwer presenterte i sin masteroppgave [22] en videreutviklet kontrollstrategi, som bygger på en standard, kommersiell kontrollstrategi. Denne rapporten jobbet videre på dette arbeidet, og det har blitt gjort forbedringer ...