Now showing items 1-20 of 2122

  • nRF52 med OpenThread 

   Blom, Marius (Master thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven var å fortsette med jobben Grindvik hadde gjort når det kommer til å skrive om Java applikasjonen til C++. Denne oppgaven inkluderte også jobben med å bruke en NRF robot for å kommunisere med den nye ...
  • Position Estimation of Arduino - SLAM robot 

   Erlend Velle Dypbukt (Master thesis, 2020)
   Under dette prosjektet har det blitt gjort forbedring på Arduino SLAM roboten, som har vært i utvikling siden 2017. Denne rapporten viser forsøkene på å rettgjøre posisjonsestimeringen av SLAM roboten. Gjennom prosessen ...
  • Tube Model Predictive Control with an Auxiliary Sliding Mode Controller 

   Spasic, Miodrag; Hovd, Morten; Mitic, Darko; Antic, Dragan (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   This paper studies Tube Model Predictive Control (MPC) with a Sliding Mode Controller (SMC) as anauxiliary controller. It is shown how to calculate the tube widths under SMC control, and thus how muchthe constraints of ...
  • Design and usage of a multi-rotor platform for reinforcement learning research 

   Russvoll, Sondre Vincent (Master thesis, 2020)
   Motivert av de siste fremskrittene innen dyp forsterkende læring (DRL), har en kvadrokopterplattform for DRL blitt designet og bygd. Den består av et kvadrokopter, samt programvare for å fasilitere forskning innen DRL. Det ...
  • Deep Learning for Autonomous Navigation in Crop Fields 

   Vasbotten, Henrik (Master thesis, 2020)
   De siste årene har sett en stor fremgang i bruken av optiske sensorer for å styre autonome kjøretøy. Et kamera montert på roboten kan samle enorme mengder nyttig informasjon, og forskning innen maskinsyn gir stadig bedre ...
  • Using Multivariate Methods To Predict Financial Default 

   Larsen, Ada Skarsholt (Master thesis, 2019)
   Fintech er en voksende bransje for banker og andre virksomheter som tilbyr lån, forsikring, kunderådgiving og andre finansielle tjenester. Et viktig aspekt er hvordan data om kunder og tjenester bør analyseres for å gi de ...
  • Robust Nonlinear ROV Motion Control for Autonomous Inspections of Aquaculture Net Pens 

   Amundsen, Herman Biørn (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven presenterer en metode for a kontrollere en fjernstyrt undervannsbåt (ROV) til å autonomt traversere og inspisere en not for bruk i fiskeoppdrett. Metoden er basert på Doppler velocity log- (DVL) målinger, ...
  • Assimilering av sonardata med matematiske modeller av fiskeatferd i oppdrettsmerder 

   Myrberg, Sondre (Master thesis, 2019)
   En viktig del av det å drive med oppdrett er å ha kontroll på tilstanden i merden. Ekkolodd er et hjelpemiddel for å overvåke og følge med på hva som skjer under overflaten, men hva slags informasjon gir egentlig et ekkolodd, ...
  • Undersøkelse avkonnektivitet, energi forbruk og sanntids-egenskaper i et LoRa-nettverk, med vibrasjons-sensorer som bruksområde 

   Rasmussen Tobias Ulfsnes (Master thesis, 2020)
   Distribuerte målesystem har blitt brukt i industrien i flere år og med stor suksess. Nye teknologier innenfor IoT åpner opp for nye løsninger i verdenen av kontroll og målesystemer. LoRaWAN er en av mange protokoller laget ...
  • Feedback linearizing neural network controllers 

   Sterud, Camilla (Master thesis, 2019)
   Når reguleringssystemer anvendes i praksis er ukjent og umodellert dynamikk et tilbakevendende problem. Ved anvendelse av avanserte reguleringstekniske metoder, som modellbasert prediktiv og tilbakekoblingslineariserende ...
  • Robotisk additive manufacturing: Testing og evaluering av generering av kurvede lag 

   Boge, Helene (Master thesis, 2019)
   Additive manufacturing (AM), mer kjent som 3D-printing, er den siste av totalt tre teknologier brukt ved produksjon i dag. Teknologien går ut på å ”bygge” deler ved å akkumulere materiale punkt for punkt, lag for lag. Noen ...
  • Parametrisk usikkerhet i modellbasert regulering 

   Sæle, Ludvig Stangeland (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar i betraktning arbeidet utført på APT-simulatoren som Hans Erik Frøyen startet på i sin masteroppgave. Nicolay Erlbeck og Karl Arthur Unstad videreutviklet denne simulatoren i sine oppgaver. Oppgaven ...
  • Automatisk dokking av et autonomt overflatefartøy 

   Rorvik, Ella-Lovise Hammervold (Master thesis, 2020)
   Automatisk dokking er viktig for å realisere autonom skipsfart, og har blitt forsket på siden 1990-tallet. Dokking ses på som en kompleks høyrisikoprosess, der et fartøy trenger å følge havnens regler, unngå både statiske ...
  • Automatisering av systemidentifikasjon under dyre- og menneskeforsøk 

   Friisø, Stina Holen (Master thesis, 2019)
   Klimaendringer er et veldig dagsaktuelt tema, og med voksende byer kommer økt luft-forurensing. Dette kan føre til en rekke sykdommer, med kronisk obstruktiv lungesyk-dom (KOLS) som en av dem. KOLS er en av de vanligste ...
  • Kamerabasert Posisjonssystem for Autonom Dokking av Ubemannede Overflatefartøy 

   Øystein Volden (Master thesis, 2020)
   Fokuset på autonomi i den maritime industrien har økt betraktelig de siste årene. Autonome fartøy har potensiale til å redusere kostnader og øke sikkerheten betraktelig. Men det er flere utfodringer som må løses før helt ...
  • Model predictive control of offshore wind turbine 

   Skibelid, Adrian B. (Master thesis, 2019)
   Arbeidet presentert i denne oppgaven utvikler en Model Predictive Control (MPC) kontroller for STAS, SINTEF sin simulator for offshore vindturbiner. STAS er en simulator i frekvensdomenet som ikke er optimert for tidssimulering. ...
  • Hybrid collision avoidance for autonomous passenger ferries 

   Uttisrud, Anette (Master thesis, 2020)
   Den pågående urbaniseringen stiller økende krav til bærekraftig passasjertransport i byene. Elektriske autonome passasjerferger tilbyr en grønn og tilpasningsdyktig transportløsning som enkelt kan integreres i urbane ...
  • Response Amplitude Operator Estimation and Prediction of Heave Motions 

   Vettestad, Mia Olea (Master thesis, 2020)
   Å bore etter olje fra flytende plattformer er ofte assosiert med store utfordringer, særlig relatert til vær- og vindforhold. Under boreoperasjonen er boreplattformen hiv-kompensert ved hjelp av et system som holder ...
  • Trajectory Planning for Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicles in Real World Terrain Data 

   Bendik Stuevold Eger (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven presenterer en implementasjon av en system i stand til å planlegge fly-lignende baner i realistisk terreng data ment for inspeksjon av radiomaster og strømnettverk via «fixed wing»-drone. Et bidrag til ...
  • Monocular Visual Odometry for Underwater Navigation 

   Eriksen, Erlend Nodeland (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven foreslår vi en visuell odometri algorime for undervannsnavigasjon ved hjelp av et monokulært kamera. Vi dekker de matematiske konseptene som trengs for å estimere kamerabevegelse fra påafølgende ...