• HVDC-kabelisolasjon for neste generasjons transmisjonsnett 

      Engebrethsen, Marius (Master thesis, 2010)
      HVDC-kabler har lenge vært viktige innen energiinfrastrukturen ettersom de kan transportere store mengder energi over store avstander med langt mindre tap enn AC-kabler. HVDC-kabler har tradisjonelt hatt et masseimpregnert ...