• Sikker styring av nøkkelskap ved hjelp av USB 

      Waal, Andreas; Kopperud, Magnus (Bachelor thesis, 2009)
      Prosjektet er utført på oppdrag fra bedriften Electric Time Car(ETC). ETC har et system for administrasjon av bilparker som bl.a. benytter seg av elektronisk styrte nøkkelskap. Disse skapene har tidligere vært styrt av den ...