• Programmerbar ADC med robust lager og GPS 

      Rognerud, Martin; Tørresen, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2005)
      Forsvarets forskningsinstitutt har en miljølab der de tester ut sine og andres proenkter under ekstreme forhold (slag/risting, temperatur og luftfuktighet) for å se om de klarer de belastninger proenktet blir utsatt for ...