• Voice Control 

      Buskenes, Jo Inge; Bjørnerud, Rune André; Taksdal, Kasper Viggen (Bachelor thesis, 2007)
      Voice Control er et system for talegjenkjenning som skal være virksomt sammen med LON Works teknologien, og kunne styre ulike noder i et komplett system av talestyrte enheter. Grunntanken for konstruksjonen er å kunne ...