• 2,4 GHz printet invertert-F antenne for kortholdskommunikasjon 

   Brandsegg, Rune (Master thesis, 2009)
   For å lage nye og mer kompakte RF enheter, trengs det også mindre antenner. I denne oppgaven er en invertert F-antenne studert. Det er utført simuleringer for å kartlegge hvordan antennens egenskaper forandrer seg når ulike ...
  • A compact disk antenna for car-to-car communication 

   García Moreno, Pablo (Master thesis, 2008)
   The final goal of this document is the construction of multi-band terminal for the CVIS project to allow the communication among cars and between the cars and the roadside infrastructure. For the construction of this ...
  • Antennediversitet i trådløse hodetelefoner 

   Hjelmås, Ludvig Harper (Master thesis, 2006)
   Utgangspunktet for denne oppgaven var å forbedre Nordic Semiconductors referansedesign for trådløse hodetelefoner. Målinger utført av firmaet har vist at kroppen effektivt kan blokkere radiosignalene mellom en Mp3-spiller ...
  • Antennediversitet ved 2.4 GHz 

   Fossmark, Asbjørn (Master thesis, 2008)
   De siste årene har det dukket opp stadig nye produkter som inkluderer trådløs bruk. Det er alt fra mobiltelefoner, trådløse hjemmenettverk, pulsmålere og sensorer. For at disse systemene skal bli benyttet er det viktig at ...
  • Design av PCB antenne for 433 MHz 

   Lunde, Vegard (Master thesis, 2008)
   I denne oppgaven studerte man design av integrert antenne for 433 MHz. Det ble valgt å designe en invertert-F-antenne for bruk i røykvarsler produsert av ICAS AS. Invertert-F-antenne har den fordelen over monopolen at ...
  • Design of ground station antenna for a double CubeSat student project 

   Oliver Miranda, Mireia (Master thesis, 2007)
   Give an introduction to the proposed double CubeSat system and an overview of communication requirements and the propagation characteristics that influence the link budget. Based on the above findings, derive requirements ...
  • Fraktalantenner: 868/915MHz Kretskortantenner for kortholdskommunikasjon 

   Flakk, Kristian (Master thesis, 2006)
   Fraktale strukturer er en måte å lage antenner med interessante egenskaper, det kan være minityrisering av antenner eller multi/bred-båndsantenner. I masteroppgaven er Hilbertfraktalen brukt til å lage en miniatyrisert ...
  • Microstrip U-slot Patch Antenna 

   Pedersen, Line Johanne Strætkvern (Master thesis, 2006)
   This work presents two microstrip patch antennas in the L-band with a U-shaped slot cut into the radiating patch. This type of antenna has attracted much attention the last 10 years, due to its wideband characteristics. ...
  • Parallellplate-matet spaltantenne med lineær polarisasjon 

   Glæstad, Jan Egil (Master thesis, 2007)
   Radiell spalteantenne er en antennetype som har mulighet for høy effektivitet og vinning. I denne raporten er det sett på hva som gikk galt med en antenne som var konstruert tidligere i en prosjektoppgave og det er konstruert ...
  • PCB-antenner for 868 MHz 

   Kervel, Fredrik Georg (Master thesis, 2008)
   Denne masteroppgaven tar for seg arbeidet med utviklingen og karakteriseringen av to forskjellige PCB-antenner for ISM-båndene rundt 868 MHz (Europa) og 915 MHz (USA). Oppgaven er utført i samarbeid med Texas Instruments ...
  • Spredematrise-basert design av spalt-gruppeantenner i bølgelederutførelse 

   Tvedt, Kai Ng (Master thesis, 2006)
   Denne oppgaven omhandler en spalt-gruppeantenne utført i standard bølgeleder. De strålende elementene består av identiske spalter parallelt med lengderetningen til det som vil bli omtalt som antennens strålebølgeledere. ...
  • Steerable Antenna Solution for Communication between Cars 

   Vikan, Svein (Master thesis, 2007)
   This thesis describes the work on designing and testing an antenna solution for communications between cars. The antenna that is to be used is a so called ESPAR antenna or Electronically Steerable Passive Array Radiator ...
  • Suppression of Radar Echoes produced below the Liquid Surface close to the Base of a Storage Container for LNG 

   Andersen, Arne Helge (Master thesis, 2007)
   Bunn absorbent ble designet til å matche overliggende mediet.