• Brukerforsøk med multimodal demonstrator 

      Aas, Asbjørn (Master thesis, 2006)
      Med en multimodal applikasjon utviklet ved Telenor FoU dokumenteres forskjellige brukergruppers nytte av multimodale systemer.