• Batteriovervåking 

      Aarflot, Øystein Andreas (Master thesis, 2009)
      Denne rapporten begynner med å presentere de ulike batteritypene som har vært og er aktuelle å benytte i elbiler. Videre er de ulike kildene til feil vurdert. Måleparametere og vanlige metoder for å korrigere avvik og sikre ...