• Development and Optimization of a Contact Tracing Wearable 

      Aalien, Martin Gulbrandsen (Master thesis, 2021)
      Markedet for kroppsbårne elektroniske enheter for helse- og aktivitets-monitorering er i kraftig utvikling. Nylig har det fått oppmerksomhet som en alternativ måte å gjennomføre smittesporing på for å redusere spredningen ...