• 80-talls Pop Med Moderne Verktøy 

   Wearen, Daragh Patrick (Bachelor thesis, 2019)
   Hva er det som gjør 80-talls estetikken så gjenkjennelig og særegen? 80-tallet markerte et markant skifte i popmusikkens historie, og i denne oppgaven, har jeg forsøkt å finne ut av akkurat hva det er som gjør 80-talls ...
  • Amy Winehouses «retromania» 

   Wieczorek, Katarzyna Maria (Bachelor thesis, 2019)
   2000-tallet er en tid i populærmusikken hvor mange artister vender blikket tilbake i tid, gjerne til en tid da de selv ikke har levd. I boken Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past forteller Simon Reynolds om ...
  • Å bryte med normen: Uvanlige kvinner i Venezia 

   Stefansdottir, Bogey (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven tar jeg for meg de ulike faktorene som kan spille en rolle for at kvinner, i et ellers mannsdominert samfunn presterte å bli respekterte komponister og musikere.
  • Bohemian Rhapsody - En disseksjon av produksjonen 

   Johan Jamtfall Eriksen (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven vil fokusere på produksjonsaspektet av ‘Bohemian Rhapsody’; Hvordan produksjonen påvirker oppfattelsen av en låt, hvordan innspillingsprosessen påvirker den kreative komposisjonsprosessen, og hvilke aspekter ...
  • «Circle of Life» - En sammenligning av film og scenemusikal 

   Bergli, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   Disney-filmen The Lion King ble utgitt i 1994 og er den 32. i rekken av Disney helaftenfilmer. Den oppnådde straks stor suksess og ble senere adaptert til scenemusikal. Ettersom film og scenemusikal er to helt forskjellige ...
  • Dagliglivet til venetianske musikere i og rundt perioden 1650 til 1750, med fokus på instrumentalmusikk 

   Heggen, Mads (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg dagligivet til venetianske musikere i og rundt perionden 1650 til 1750, hvor livet til de mannelige og kvinnelige musikerene settes opp mot hverandre, hvor likheter og forskjeller trekkes frem. Kvinner ...
  • Gitar og flerkanalsprosessering 

   Skogheim, Kristoffer Hylland (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg jobbet med Ableton som et flerkanals live-verktøy og instrument. Oppgaven er en preproduksjon av et verk jeg skal fremføre på en festival i oktober. Jeg vil derfor prøve å svare på følgende spørsmål: ...
  • Golfkrigens vinkling i amerikanske TV-nyheter 

   Tromsdal, Bjørn Kvåle (Bachelor thesis, 2019)
   Denne avhandlingen tar for seg spørsmålet om amerikanske TV-kanaler brukte musikk til å aktivt påvirke sitt publikums syn på USAs deltakelse i Golfkrigen i 1990 og 1991. Spørsmålet besvares ved hjelp av forkning på hvordan ...
  • Janis Joplin - Kva fokuserte Rolling Stone på? 

   Haglund, Anita Knudsen (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgåva tar eg føre meg kva magasinet Rolling Stone har fokus på i sine artiklar om Janis Joplin. For å finne ut av dette har eg vore igjennom fleire akademiske tekstar og ulike artiklar frå ulike magasin. For finne ...
  • John Coltranes spiritualitet og spøkelse: En kritisk undersøkelse av representasjonen av den posthume «Trane» 

   Fossem, Øivind. (Bachelor thesis, 2019)
   Denne teksten er en undersøkelse av forskjellige biografier, akademiske tekster og andre populære mediers omtale av John Coltrane og hvordan man muligens gjennom representasjon tilføyer høyere mening hos Coltrane som person ...
  • Klezmer 

   Maren Stavland (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven ønsker jeg å se på om en musikksjanger kan tilhøre en gruppe mennesker og jeg vil fokusere på det som gjerne blir kalt the second klezmer revival i Europa med underspørsmålene: Hvem var drivkraften bak ...
  • Kommersielt eller Kunst? Jazzens Dilemma 

   Haukø, Odin Leithe (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg kommersialisering innenfor jazz, med fokus på bebop. Jeg prøver å legge til rette for hvordan kommersialisering har påvirket jazzen ved hjelp av artikler, bøker og lærehefter fra den perioden ...
  • L'incoronazione di Poppea 

   Ingri Bjørnerud (Bachelor thesis, 2018)
   I sitt essay 'Death of the Author' argumenterte Barthes for at man ikke skulle ta utgangspunkt i et kunstverks auteur (forfatter) når man vil finne mening i det. Hvordan passer dette med Busenello og Monteverdis opera ...
  • Les Misérables: Fantine og Eponine, søstre i ord og musikk. 

   Utstøl, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   I «Les misérables and its afterlifes, Between page, stage and screen» blir Fantine og Eponine beskrevet som «sisters in misère», som kan oversettes til søstre i elendighet/miserabelhet. I denne oppgaven skal jeg se nærmere ...
  • Mupro - individuell opplæring i musikkproduksjon 

   Sahba, Benjamin Andreas Aune (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler musikkskolen Mupro, et undervisningstilbud skapt av Benjamin Sahba, Audun Agnar Guldbrandsen og Lars Horn Lavik i Januar 2019. Jeg presenterer så hvordan en læreplan kan utvikles i henhold ...
  • Musikk og identitet: Antikkens syn på musikk og musikken etter 22. juli 2011 

   Mikalsen, Birgitte (Bachelor thesis, 2019)
   Professor Even Ruud har forsket mye på koblingen mellom musikk og identitet. I denne oppgaven vil jeg presentere deler av forskningen, samtidig som jeg vil dra frem antikkens tanker om musikk, gjennom Aristoteles Politikk ...
  • Musikk som våpen og torturmiddel på 2000-tallet 

   Skorgenes, Magnar Winther (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven settes det lys på hvordan musikk har blitt brukt som våpen og torturmiddel under den amerikanske offensiven i Afghanistan og Irak på 2000-tallet, som en del av det amerikanerne har kalt 'krigen mot terror'. ...
  • Musikkens politiske funksjon hos Platon og Aristoteles 

   Myrseth, Oskar (Bachelor thesis, 2019)
   At den greske antikken er av stor betydning for vårt moderne samfunn er ikke til å nekte for. Roten til vitenskapelig tenking kan sies å begynne her og noen av de tidligste av vestens største tenkere dukker opp. Redegjørelser ...