• 4D-verktøy i den norske byggebransjen 

   Bjørnstad, Julie Ekensteen; Bjørhusdal, Line Johansen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2019)
   De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste ...
  • A Stochastic Modelling Technique for a Multi-Component Stormwater Management Facility 

   Rugland, Lise Berit (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å teste applikasjonen av en hendelses-basert stokastisk modell for et fler-komponent overvannshåndterings system i Sørvest-Norge. Området har både infiltrasjonsflater og konvensjonelle ...
  • AMV FL-70 Hybrid - Nyvinningens konkurransedyktighet som lastemaskin for konvensjonell tunneldrift 

   Hansen, Øyvind Jul; Leirstein, Håkon; Nybø, Torgeir Morønning (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler AMV FL-70 Hybrid, en ny lastemaskin som er ment for tunneltverrsnitt fra T8,5 og større. Maskinen er utviklet i et samarbeid mellom AMV AS og Skanska Norge. Lastemaskinen er en forgraver, og er ...
  • Analyse av trappekonstruksjon i stål - Praktisk bruk av manuelle beregningsmetoder 

   Sannerud, Stian Ytterstad; Richardsen, Vegard Mauren (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar for seg en analyse av en ferdigbygd trappekonstruksjon i stål som befinner seg i Lysholmbygget ved Kalvskinnet, NTNU i Trondheim. Trappen ble prosjektert av Siv. Ing. Danielsen AS og sto ferdig i ...
  • Anvedelse av innovative knutepunkt i limtrefagverk for å øke konkurransedyktigheten mot fagverk i stål 

   Rennan, Stine Stamnes; Strehl, Henriette Sofie Høgstedt; Selnes, Guttorm Kollbotn (Bachelor thesis, 2019)
   Den økende bevisstheten vedrørende miljø og klima i byggenæringen har gjort det mer ettertraktet å erstatte de tradisjonelle materialvalgene, stål og betong, med tre. Det er bruk av tre i større bærende konstruksjoner som ...
  • Branntekniske utfordringer ved revitalisering av vernede bygninger 

   Storrø, Ingrid Krokann; Olsbø, Camilla Hungnes; Aasgaard, Julie Solberg (Bachelor thesis, 2019)
   Abstract When taking on the project of restoring an old heritage building, one with specific restrictions as to what can be changed or restored, multiple challenges are quick to surface. One of these challenges is the ...
  • BREEAM-bolig til folket 

   Øksnevad, June; Nordli, Stine (Bachelor thesis, 2019)
   The construction sector has a big impact on the environment, and a BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method) certification is one way to reduce its impact. BREEAM is a well-known international ...
  • Breivikeidet bru, Tromsø 

   Skogli, Ruben William; Dubovik, Daria (Bachelor thesis, 2020)
   Det finnes mange skogsbilveger i Norge som benyttes til diverse formål, mange av disse ble bygget på 50-60 tallet hvor det fantes andre krav til laster, dokumentasjon og prosjektering. Ettersom mange av disse står i dag ...
  • Bruk av massivtre- og betongelement i flerbrukshall 

   Leirfall, Christopher; Skei, Sivert; Hermansen, Katrine (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å sammenligne egnetheten til massivtre og betong som byggemateriale i en idretts-/flerbrukshall. For å gjøre denne sammenligningen tas det utgangspunkt i en yttervegg av massivtre i en ...
  • Bruk av referansebygg til å simulere reduksjon av klimagassutslipp 

   Aune Moe, Catherine Rebecca; Grande, Maren (Bachelor thesis, 2020)
   De siste årene har fokuset på miljøvennlighet og reduksjon av klimagassutslipp økt betraktelig, dette gjelder også i byggebransjen. Ved å kartlegge utslipp på et spesifikt prosjekt vil det være mulig å se hvor stor innsats ...
  • Bærekraft gjennom rehabilitering - Et studie og skisseprosjekt av det Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 

   Waaberg, Elia Aulie; Aunaas, Charlotte Jensen (Bachelor thesis, 2020)
   Klimautfordringene verden står ovenfor er blitt en av de største utfordringene til verdenssamfunnet. Byggebransjen representerer til sammen 40% av dagens utslipp på verdensbasis, hvor den største delen av utslippene er ...
  • Concrete delamination detection using the impulse response method 

   Arriaza i Bosch, Marc (Bachelor thesis, 2019)
   Betongdelaminering er en type indre defekter som påvirker betongkonstruksjoner og forårsaker en separasjon i lagene i betongen som forårsaker et indre tomrom. Hvis det ikke oppdages, kan delaminering føre til at strukturen ...
  • Dalux som kvalitetssikringsverktøy i byggproduksjon 

   Jensen, Mathias; Frugård, Torbjørn; Banka, Daniel (Bachelor thesis, 2019)
   The intent of this bachelor thesis was to document how much of an impact the transition to Dalux, a digital tool for quality assurance, has had on Veidekke’s quality assurance, specifically the resource usage and the ...
  • Digitalising optimisation of early phase urban stormwater planning 

   Stokseth, Guro (Bachelor thesis, 2019)
   Klimaendringar og urbanisering fører til at eksisterande dreneringssystem blir utilstrekkelege, noko som vidare leier til ein auka frekvens av urbane flaumar. State of the art for handtering av slike utfordringar består ...
  • Dimensioning detention systems for small urban catchments - Suggestions for method improvements 

   Nicoline Myhre Nedza (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er en mistanke om at flere av Sweco sine fordrøyningsmagasiner i Oslo er overdimensjonert. Denne mistanken ble fremsatt av en av Swecos ansatte sommeren 2018, og vedkommende fremmet et ...
  • Dimensjonering av lagerbygning i stål 

   Henriksveen, Erlend; Skaufel, Emil (Bachelor thesis, 2019)
   Bacheloroppgaven omhandler dimensjonering og modellering av en lagerbygning i stål, plassert på Sandmoen i Trondheim. I oppgaven blir lagerbygningen dimensjonert for opptredende vertikale- og horisontale laster. Stabiliteten ...
  • Dimensjonering og miljøanalyse av en stålkonstruksjon 

   Mojtaba Yosufzai; ; Magnus Kornelius Sæland (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg dimensjonering av et omsorgsbygg i stål og betong, med en avsluttende økonomi og klima konklusjon. Resultater fra dimensjoneringen av stålkonstruksjonen legger videre grunnlag for forskning ...
  • Effects of Fermented Primary Sludge Supernatant as Carbon Source in an Enhanced Biological Phosphorous Removal Process 

   Svendby, Kine Hagelund (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke og optimalisere biologisk fosforfjerning i en reaktor med biofilm bærere. Ved ulike konsentrasjoner i avløpsvannet og ulike forhold. Spesielt ved kalde temperaturer (11-14°C) ...
  • Effekten av miljøvennlige materialvalg på klimagassregnskap 

   Lohne, Anette Archer; Rekdal, Oline Kristin; Bugten, Erika Agnete (Bachelor thesis, 2020)
   Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden står ovenfor store klimautfordringer. Byggebransjen er i dag ansvarlig for 39 % disse utslippene og bruker klimagassregnskap som et virkemiddel i et forsøk på å redusere ...
  • Effektiv bygging av eneboliger – optimal fremdriftsplanlegging 

   Godal, Martin; Westgaard, Espen (Bachelor thesis, 2019)
   Byggenæringen er inne i en periode der effektiviteten må økes de nærmeste årene. Økt konkurranse fra internasjonale aktører, og press på norske arbeidsplasser krever en omstilling. Mange er allerede godt i gang, mens deler ...