• Kontinuerlig komprimeringskontroll 

      Fladvad, Marit (Master thesis, 2012)
      Komprimering av granulære materialer kan ha stor innvirkning på en vegs levetid, og komprimeringskontroll er derfor en viktig del av kvalitetskontrollen ved vegbygging. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om man ved ...