• Effektiv bruk av BIM i byggebransjen 

      Haaland, Svein Magnus (Master thesis, 2012)
      I løpet av de siste 30 årene har byggeindustrien hatt en gradvis nedgang i produktiviteten. Hva dette skyldes er diskutert, men det er enighet om at økningen i bygningenes kompleksitet spiller en stor rolle. BIM er en av ...