• Utredning av ny trasé for E134 Ryghkollen - Langebru i Buskerud fylke 

      Normann, Marius Fossum (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven vurderer nye traseer for E134 mellom Ryghkollen og Langebru. Planstrekningen er om lag 9,2 km lang og går gjennom Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i Buskerud fylke. De to kommunene har omtrent 40 500 ...