• Brannsikkerhet i barneskoler - rømningsanalyser 

      Thorstensen, Kristine Woldseth (Master thesis, 2020)
      Sammendrag: Endring i skolens undervisningsopplegg og arbeidsformer, har ført til nye løsninger for fysisk utforming av dagens skolebygg. Trender tyder på mer åpenhet, flere transparente vegger og mer fleksible bygg, som ...