• CPTU med målt total sonderingsmotstand: Nye muligheter for å detektere kvikkleire? 

   Hundal, Erlend (Master thesis, 2014)
   De siste årene har det vært økt fokus på forebyggende tiltak mot kvikkleireskred. Her har det dukket opp flere studier på hvordan kvikkleire kan detekteres på en rasjonell og pålitelig måte. I den forbindelse er det ønskelig ...
  • TBM kutterslitasje database 

   Frostad, Helge-Ivar (Master thesis, 2013)
   I denne masteroppgaven er målsetningen å utvikle et databaseverktøy/ databaseprogram på grunnlag av INSTANTANEOUS CONSUMPTION (Beregningsmodell for kutterforbruk).