• Air return in brook intake shafts. 

   Perzyna, Stefan (Master thesis, 2017)
   In Norwegian practice, it is common to construct additional intakes (brook intakes) to collect the water from smaller streams and transport the water to the reservoir to increase the production of a hydropower plant. ...
  • Forankring av bend på rørgater med PU-skum 

   Aaker, Stian Løbø (Master thesis, 2017)
   De siste årene har fallet i strømpris ført til at flere konsesjonssøkte småkraftverk nå vurderes som ulønnsomme. Tross utviklingen bygges det i dag ut omkring 30 40 småkraftverk i året og det vil trolig holde seg stabilt ...
  • Legging av rørgater med PU-skum som omfylling 

   Johnsen, Nina (Master thesis, 2017)
   Ved tradisjonell utbygging av nedgravde rørgater benyttes pukk eller knuste masser som omfyllingsmasse rundt rørene. Hensikten er å sørge for at rørene ligger stabilt i grøfta, og i tillegg forhindre skader på rørene. Pukk ...
  • Physical Modelling of Surge Tank Throttling 

   Landskaug, Robert Stigen (Master thesis, 2015)
   The scope of this master thesis is to design a surge tank throttle based on literature values, and compare the expected head loss factor with the results from a 3D numerical simulation, and a physical model test. A literature ...