• Back Calculation of Measured Settlements for an Instrumented Fill on Soft Clay. 

   Berre, Stian (Master thesis, 2017)
   Settlement problems in areas with soft sensitive clays are encountered in many parts of Norway and especially in areas of central Norway. Sampling of sensitive soft soils is challenging and often results in low quality ...
  • Development and Evaluation of an Effective Stress Based Model for Soft Clays 

   Bjerre, Jesper (Master thesis, 2015)
   The term, natural soft clay, is commonly used to describe a normal or slightly overconsolidated clay. This soil type may be encountered in e.g. Scandinavia, Eastern Canada and South East Asia. The mechanical response of ...
  • Ekvivalente jordfjærer for beregning av platefundament 

   Jakobsen, Sigurd Solberg (Master thesis, 2015)
   Winkler foreslo at kontakttrykket, p, i et punkt under et platefundament er proporsjonalt med setningen, s, i det samme punktet. Dette gir stivheten, k = p / s, av de lineært elastiske og innbyrdes uavhengige ekvivalente ...
  • PDA-måling for beregning av bæreevne til betongpeler i leire 

   Dyb, Åge (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven følger en prøvepeling i forbindelse med ett byggeprosjekt. Det rammes 6 betongpeler i leire og det utføres PDA-målinger disse. Det vises hvordan man kan bruke en-dimensjonal bølgeteori og CAPWAP (Case Pile ...
  • Stabilitetsanalyser ved hjelp av elementmetoden i GeoSuite 

   Bjørklimark, Jonas Graneggen; Blindheim, Tore Landsverk (Master thesis, 2018)
   Skråningsstabilitet er en av mange viktige problemstillinger innen geoteknisk prosjektering og behovet for gode analysemetoder og -verktøy er derfor tilstede. Gjennom prosjektet GeoFuture har NGI (Norges Geotekniske ...