• Best Value Procurement i det norske infrastrukturmarkedet - En casestudie av E6 Arnkvern - Moelv 

   Narmo, Mikkel (Master thesis, 2018)
   Prosjekter i samferdselssektoren vokser i størrelsesorden og kompleksitet. Den norske regjeringen prioriterer infrastruktur og har vedtatt å benytte flere hundre milliarder kroner de neste tiårene. Samtidig sliter bransjen ...
  • Erfaringsoverføring av sikkerhetsprestasjoner fra byggefasen til prosjekterende aktør 

   Ravnå, Simon (Master thesis, 2017)
   Arbeidstilsynet forteller at risikoen for å dø i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid er dobbelt så stor som i alle andre næringer. Ifølge tall fra arbeidstilsynet har det vært gjennomsnittlig 12 dødsfall årlig de siste ...
  • Flyt i prosjekter - Med fokus på faseoverganger 

   Fagerjord, Trond Willy (Master thesis, 2015)
   Forskning viser at effektiviteten i byggebransjen har sunket drastisk de siste tiårene. Det er dermed viktig at det tas grep for å øke effektivitet i byggebransjen. Denne rapporten har til hensikt å bidra til øking av ...
  • Fuktsikre bygningsdeler mot terreng 

   Lund, Sondre Dahlen (Master thesis, 2017)
   Undersøke fuktiskre konstruksjoner som skal takle større fuktpåkjenning pga. fremtidige klimaendringer
  • Fuktvariasjoners innflytelse på lufttettheten til klemte skjøter i dampsperren - og effekten av teip 

   Norvik, Øyvind (Master thesis, 2018)
   I denne oppgaven er det undersøkt hvorvidt, og i hvilken grad gjentatte fuktsykluser innvirker på lekkasjeutviklingen av klemte omleggsskjøter. I den forbindelse er det gjennomført et laboratorieforsøk hvor i alt 126 ...
  • Hard Rock Tunnel Boring at the Follo Line Project 

   Andreev, Artyom (Master thesis, 2017)
   The following report is the result of a field study carried out by the author at the Follo Line Project in Oslo. The overall purpose of the thesis was to collect as much TBM field data as possible during the available ...
  • The New Ulriken Tunnel - TBM Performance Prediction in Hard Rock 

   Hopland, Roy-Remy Magnus Jensen; Braa, Joakim (Master thesis, 2017)
   A new railway tunnel through the mountain of Ulriken is constructed from Arna to Bergen, Norway. The tunnel project is named the New Ulriken Tunnel, and is constructed with a combination of drill and blast and Tunnel Boring ...
  • Ny Jærbane i tunnel - Tidligstudium 

   Klausen, Karoline Rød (Master thesis, 2018)
   Grunnet befolkningsvekst og økt transportbehov har Bane NOR startet planlegging av dobbelt jernbanespor mellom blant annet Øksnevad, Klepp og Bryne stasjon i Rogaland. I denne rapporten undersøkes muligheten for å bygge ...
  • Organisering og ledelse av prosjekteringsprosessen - Med fokus på tidligfasen i byggeprosjekter 

   Veien, Helene; Gaden, Kristina (Master thesis, 2018)
   Tidligere forskning viser en enighet om at manglende planlegging av prosjekteringsprosessen skaper problemer som dårlig detaljeringsgrad, feil, mangler og forsinkelser. Som Eiken (2013) sier: Næringen er samstemt i at det ...
  • Seriøsitetsarbeidet i Betonmast 

   Berg Husa, Aleksander (Master thesis, 2017)
   Bygg- og anleggsbransjen er en fragmentert bransje, som spenner over mange fagfelt. Det eksisterer variasjoner i virksomheters størrelse, organisering og driftsform, samt oppdragenes størrelse og art. Gjennom flere år har ...