• Flomfrekvensanalyse og flomvannlinjeberegninger for byvassdrag 

   Nie, Linmei; Selseth, Ingrid; Sægrov, Sveinung; Vagle, Odd Arne; Andrianov, Alexandr A (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   “Flood frequency analysis and flood water level calculation for rivers in cities”. Urbanization and climate change are two driving factors that have increased risk of flooding and pollution and caused other adverse ...
  • Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg 

   Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Uhl, Wolfgang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Effektiviteten av de ulike behandlingstrinnene for fjerning av antibiotikaresistente E. coli i avløpsvann fra to store avløpsrenseanlegg i Oslo ble undersøkt. Renseanleggene reduserer den totale mengden kultiverbare E. ...
  • Infiltration/Inflow Assessment and Detection in Urban Sewer System 

   Beheshti, Maryam; Sægrov, Sveinung; Ugarelli, Rita (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Infiltration and inflow (I/I) of non-sewer water into the urban sewer system is a critical problem in the long term for sustainable urban water management and water infrastructural asset management, with serious environmental, ...
  • Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen 

   Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av ...
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
   Den femte og siste rapporten fra FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene, skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte ...
  • Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens - a case study from Norway 

   Balstad, Sondre; Lohne, Jardar; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Winter infiltration in cold climate raingardens is a key function for proper year-round function. The Modified Phillip-Dunne Infiltrometers (MPD) procedure was used for measuring the infiltration capacity. The research was ...
  • Sjøvann kan framskynde overgangen til sirkulærøkonomi og effektivisere fosforgjenvinning 

   Shaddel, Sina; Grini, Tonje (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Seawater can accelerate the transition towards circular economy and make phosphorus recovery more efficient. Phosphorus (P) from rock phosphate is a limited resource, and increasing demand will make the phosphorus situation ...
  • Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten 

   Schwermer, Carsten Ulrich; Uhl, Wolfgang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Forekomsten av utvalgte markørgener for antimikrobiell resistens (AMR) i vannprøver tatt fra utslippet av tre norske avløpsrenseanlegg ble kvantifisert. 16S rRNA, Intl1 og Sul1 er de tre dominerende antibiotikaresistensgenene ...