• Økt aktivitet i byparker vinterstid 

      Ovidth, Ida (Master thesis, 2021)
      Byparker er den mest tilgjengelige delen av grønnstrukturen i urbane omgivelser og anses som et viktig plangrep i kommunenes folkehelsearbeid. Fra politisk hold er det ønskelig at parkene benyttes året rundt, både sett ut ...