Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFagereng, Erik
dc.contributor.authorHillesvik, Torunn
dc.contributor.authorHjørnevik, Tone Lise
dc.contributor.authorJevne, Ingvild Tollehaug
dc.contributor.authorNebylien, Gunn
dc.date.accessioned2008-08-22T08:41:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143243
dc.description.abstractMålet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring og underbygge de valg som ble tatt. Fase to besto av å utvikle prototyper. Det ble utført litteraturstudier innen pedagogikk, kultur og e-læring. Idémyldring og utvikling av forslag ble gjort. Sammen med oppdragsgiver ble det bestemt at tre prototyper skulle utvikles med bakgrunn i fem av forslagene. Prosjektet kom frem til at ved utvikling av en global brukeropplæring på web må det tas hensyn til pedagogikk, kultur og brukergrensesnitt. Både oppgave- og problembasert undervisning bør inngå i en ferdig brukeropplæring. Ut ifra dette ble det laget prototyper for å illustrere ulike måter å lage en opplæring på. «Spill» og «Simulering med chat» er eksempler på oppgavebasert undervisning, mens «Steg for Steg med animasjonsfi lm» er en problembasert undervisningsform.en
dc.format.extent666628 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectvideokonferanseen
dc.subjecte-læringen
dc.subjectbrukergrensesnitten
dc.subjectWorld Wide Weben
dc.titleWebbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyren
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel