Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, Silje Karin
dc.contributor.authorBerg, Kristine Kongsgård
dc.contributor.authorTorp, Veronica Halvorsen
dc.contributor.authorKalan, Jøran
dc.date.accessioned2007-06-12T07:38:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143119
dc.description.abstractOppdragsgivers ønske var å få kartlagt grunnskolenes innkjøpsmønster innen lærebøker og hvordan den nye bokavtalen ville påvirke dette. Gjennom dybdeintervjuer, telefonintervjuer og elektroniske spørreskjema ble det gjort en grundig kartlegging av kommuner og skolers nåværende og fremtidige innkjøpsatferd. Rapporten utarbeider ikke strategiforslag på vegne av GNF, men har ved en omfattende kartlegging dannet grunnlag for egne vurderinger. Gruppen anbefaler GNF til å undersøke de interkommunale innkjøpssamarbeid som foreligger til dags dato, da disse i de fleste tilfeller også plan­legger en felles rammeavtale på skolebokforhandlere. De fleste som planlegger rammeavtaler vil gjøre det i samarbeid med nærliggende kommuner og ønsker en totalleverandør til alle deltakerkommunene. Samarbeider i større, geografiske utstrekninger eller på fylkesnivå vil i større grad satse på avtaler med flere leverandører. Anbudsrundene vil stort sett lanseres før og etter sommeren 2006. Skoler er lojale til sin lokale bokhandler, og de som ikke berøres av kommuners anbudsplaner, vil ikke forandre sine tradisjonelle innkjøpsrutiner i 2006. Investeringer til den nye reformen ønskes fortrinnsvis å startes i 2007 og utover, og det kan ventes at enkeltskoler forhører seg mer om nye aktører og deres pristilbud før dette.no
dc.format.extent52553635 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskolen i Gjøviken
dc.subjectmediemanagementen
dc.subjectmedieteknikken
dc.subjectinnkjøpsmønsteren
dc.subjectskoleboken
dc.subjectgrunnskoleen
dc.subjectbokavtaleen
dc.subjectrammeavtaleen
dc.titleInnkjøpsmønster av skolebøker i grunnskolen : påvirker den nye bokavtalen innkjøpsmønseret i fremtidenen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel