Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustrheim, Bente
dc.contributor.authorBerbu, Bodil
dc.contributor.authorMæle, Ane
dc.contributor.authorNorevik, Jørgen Reboli
dc.date.accessioned2008-08-20T06:54:15Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143022
dc.description.abstractI følge bedriftens egne vurderinger er det i dagens situasjon for mange tilfeldige rutiner og for mye dobbeltarbeid. Vi har derfor tatt for oss ordreflyten i bedriften for å effektivisere og digitalisere denne, og foreslått nye rutiner i forhold til prosessen. En kravspesifikasjon har blitt utarbeidet med forslag til et nytt administrasjonssystem som står i henhold til de nye rutinene. Vi har fulgt driften i form av observasjoner og intervjuer og har med dette kartlagt nåsituasjonen, som har dannet grunnlaget for utarbeidelse av de andre oppgavene. I tillegg har vi laget en visuell presentasjon til fremføringen av prosjektet som skal vise hvordan vi har lagt opp de nue rutinene i forhold til ordreflyten. Ut fra dette arbidet har vi sett at det er fullt mulig å gjøre ordre- og informasjonsflyten hos Optimal digital. Utover den rene papirbruken som benyttes i dagens ordreflyt, vil man også spare store summer i porto/konvolutter, dobbeltkontroller, ekstraarbeid som følge av feil, eller av manuelt utfylte skjemaer som skal registreres i administrasjonssystemet. Dersom denne tiden som ingen kan kontrollere eller ha oversikt over, kan byttes ut med verdiskapende aktiviteter, vil det i stor grad lønne seg å investere i et komplett digitalt system som skissert i rapporten.en
dc.format.extent2918461 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectinformasjonsteknologien
dc.subjectadministrativ databehandlingen
dc.subjectkravspesifikasjonen
dc.subjectvisuell fremstilling.en
dc.titleOrdre- og informasjonsflyt i en grafisk bedriften
dc.title.alternativeJob order- and information flow in a printing enterpriseen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel