• Collaborative project delivery methods: a scoping review 

   Engebø, Atle; Lædre, Ola; Young, Brendan; Larssen, Per Fridtjof; Lohne, Jardar; Klakegg, Ole Jonny (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Understanding how to systemise, organise, and finance the design, construction, operation, and maintenance activities are all parameters needed to be optimised simultaneously in a Project Delivery Method. To meet the ...
  • Communication in Building Design Management - A Comparative Study of Norway and Germany 

   Aasrum, Josefine (Master thesis, 2016)
   In contemporary construction, first-rate communication is arguably the one aspect that pervades all others. Without it, architecture, engineering and construction (AEC) teams cannot succeed in realising their objectives. ...
  • Competitive Dialogue in Norwegian Public Infrastructure Projects 

   Wondimu, Paulos; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Competitive dialogue (CD) is a relatively new procurement procedure introduced in 2004 by the European Parliament for particularly complex contracts. The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) has limited experience ...
  • Competitive Dialogue – experiences with the award criteria 

   Ottemo, Frida Grønhaug; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Competitive Dialogue (CD) is a procurement procedure that was introduced in Norway in 2007. The procedure enables the client to have a dialogue phase with pre-qualified contractors before awarding the contract. When ...
  • Det additive scoringsskjemaet i byggebransjen 

   Hogstad, Eirik Westergård (Master thesis, 2013)
   Dette er en masteroppgave skrevet i samarbeid med Institutt for bygg, anlegg og transport. Oppgaven tar for seg byggebransjens implementering av det additive scoringsskjemaet. Rapporten ønsker å finne ut av hvordan skjemaet ...
  • Detaljeringsgrad i BIM-prosjekt ved ulik entrepriseform 

   Højmark, Allan Jørgensen (Master thesis, 2019)
   I dag blir prosjekt enten utført som totalentreprise eller utførelsesentreprise. En utførelsesentreprise innebærer at byggherren har ansvaret for prosjektering, mens entreprenørens ansvar er begrenset til utførelse av ...
  • Early Contractor Involvement (ECI) Approaches for Public Project Owners 

   Wondimu, Paulos Abebe (Doctoral theses at NTNU;2019:36, Doctoral thesis, 2019)
   Traditional project delivery methods, including, for example, design-bid-build with unit price contracting, open bidding, and owner quality control, facilitate transparent checks and balances. One shortcoming of traditional ...
  • Early contractor involvement approaches in public project procurement 

   Wondimu, Paulos Abebe; Tadayon, Allen; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Early contractor involvement (ECI) faces many barriers when it is implemented in public procurement, given that it is different from traditional business practices. Primarily, public owners face a major challenge, ...
  • Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team 

   Sødal, Andreas Heier (Master thesis, 2014)
   Mange hevder at stor avstand mellom prosjekterende og utførende i byggenæringen er en kritisk hemsko for effektiv prosjektgjennomføring. Uavhengig av avstanden og årsakene er det grunn til å tro at en bedre samhandling ...
  • Effect of speed reductions for train punctuality 

   Beyene, Mignote (Master thesis, 2012)
   The rail way sector has been losing market, required increased subsidies and failed to generate anticipated rate of return. Therefore there has been a strong interest to measure the performance of railway operators in terms ...
  • Effekten av IPD i Norge - En casestudie av Tønsbergprosjektet 

   Skoglund, Maren Holte; Simonsen, Sarah Hermine Fossum (Master thesis, 2019)
   Separate kontrakter mellom bedrifter med sprikende interesser bidrar i dag til å begrense samarbeid og suksess i byggeprosjekter. Intregrated Project Delivery (IPD) er en gjennomføringsmodell som har til hensikt å integrere ...
  • En entreprenørs strategi for implementering av BIM 

   Johannessen, Robin Kristoffer (Master thesis, 2019)
   Backe Entreprenør implementerer innovasjonen bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i likhet med flere entreprenører i dagens byggebransje. Hensikten bak implementering av BIM er å effektivisere produksjonen til entreprenøren. ...
  • Enabling Lean Design with Management of Model Maturity - A Study of Maturity-Based Construction Design in Norwegian AEC-Projects 

   Nøklebye, Andreas (Master thesis, 2018)
   Traditional construction management tend to employ ad hoc approaches to design, increasing the number of negative iterations and sacrificing potential value. Building Information Modelling (BIM) has been driving information ...
  • Erfaringer fra driftsfasen i de gjennomførte OPS-veiene - med overføringsverdi til andre veiprosjekter 

   Solvik, Harald Jonny (Master thesis, 2017)
   Her kommer det tekst
  • Erfaringer knyttet til kontraktstrategier i norske sykehusprosjekter 

   Børstad, Simen Drogset; Stengel, Vegard Sandøy (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Sykehusbygg helseforetak (SBHF), som er et relativt nyetablert foretak i Norge. SBHFs formål er å være en internleverandør for de fire regionale helseforetakene og for landets ...
  • Erfaringer med BIM i planlegging, bygging og forvaltning 

   Nesland, Asle (Master thesis, 2018)
   Det er over 15 år siden BIM kom på dagsorden i bygg- og anleggsbransjen. Siden den gang har flere prosjekt blitt gjennomført med de ideene som ligger til grunn for BIM. Samferdselsprosjektene har ligget litt etter, men ...
  • Evaluering av underentreprenører i BackeGruppen 

   Bryn, Simen Christoffer (Master thesis, 2014)
   I dag er over 70 % av omsetningen i BackeGruppens entreprenørvirksomhet via kjøp fra leverandører og underentreprenører. Dette betyr at gode rutiner i innkjøpsfasen kan få stor betydning både for det økonomiske resultatet ...
  • Evalueringsmodeller - Metoder for å evaluere statlige investeringsprosjekter 

   Dahl, Øyvind Kim (Master thesis, 2014)
   Statlige investeringsprosjekter iverksettes på bakgrunn av et uttalt behov og en forventet samfunnsnytte. En evaluering av et prosjekt etter ferdigstillelse vil kunne gi svar på om behovene er tilfredsstilt og forventet ...
  • Evalueringsmodeller: Metoder for å evaluere statlige investeringsprosjekter 

   Dahl, Øyvind Kim (Master thesis, 2014)
   Statlige investeringsprosjekter iverksettes på bakgrunn av et uttalt behov og en forventet samfunnsnytte. En evaluering av et prosjekt etter ferdigstillelse vil kunne gi svar på om behovene er tilfredsstilt og forventet ...
  • External project management as an alternative 

   Smirnov, Alexander (Master thesis, 2012)
   This report aims to consider external project management as an alternative of in-house project management through analysis of reasons, advantages (disadvantages) of hiring external project managers, incentives for project ...