Now showing items 41-60 of 115

  • Factors affecting transaction costs and collaboration in projects 

   Haaskjold, Haavard; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola; Aarseth, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose Transaction costs in projects can be reduced through improved collaboration between contractors and clients. The purpose of this paper is to respond to the call for further research on the framework suggested by ...
  • Falske materialer i byggebransjen 

   Kjesbu, Nina Eklo (Master thesis, 2017)
   Byggebransjen er en industri som er utsatt for ulike typer kriminalitet. Mye tid og spalteplass har blitt viet til sosial og økonomisk kriminalitet, som sosial dumping og skatteunndragelse. Mindre har det blitt snakket om ...
  • Fornebubanen - Gjennomføringsmodell og kontraktstrategi 

   Reiten, Martin; Svare, Magnus (Master thesis, 2016)
   Rapportens formål er å se på hvilken gjennomføringsmodell og kontraktstrategi som er mest gunstig, samt hvilken aktør som bør bestemme drivemetode på Fornebubanen. Det har blitt utarbeidet og besvart to problemstillinger, ...
  • Gjennomføringsstrategi i store offentlige vegprosjekter - En casestudie av E6 Jaktøyen - Sentervegen 

   Haugen, Anders (Master thesis, 2017)
   De siste årene har utviklingen gått i retning flere større vegprosjekter som møter flere utfordringer som følge av størrelsen og kompleksiteten i prosjektene. God gjennomføring er nødvendig for å unngå kostnadsoverskridelser, ...
  • Håndtering av usikkerhet i tidligfase av bygg- og anleggsprosjekt 

   Guren, Even Fiske (Master thesis, 2013)
   Dagens bygg- og anleggsprosjekt gjennomføres med ulik grad av suksess. Prosjekters tidligfase har fått relativt liten oppmerksomhet, selv om det er i disse faser man tar avgjørelser som har størst innvirkning på resten av ...
  • How do Delays Along the Way Influence Delays to Final Destination? 

   Bayissa, Teshale Fille (Master thesis, 2013)
   Abstract:In daily operation, railway traffic always deviates from the planned schedule to a certain extent. Initial disturbances of trains at some point along the line may cause a whole cascade of delays over the entire ...
  • Hvordan bruker Statens Vegvesen og Nye Veier AS handlingsrommet i totalentrepriser? 

   Aandahl, Simon (Master thesis, 2017)
   De fleste vegprosjekter i Norge i dag gjennomføres med utførelsesentrepriser. Den tradisjonelle utførelsesentreprisen på anlegg synes dog å være både ressurskrevende og tidskonsumerende, samtidig som den legger opp til en ...
  • Hvordan lede prosjekter for å nå kundens strategiske mål 

   Lindbach, Halvor (Master thesis, 2014)
   Byggindustrien spiller en viktig rolle i vårt samfunn, og utvikling av infrastruktur. På tross av økt prosjektaktivitet, så rapporterer litteraturen om en lav suksessrate i byggeprosjekter. Det at flere prosjekter ikke ...
  • Hvordan nettbrett kan forbedre kommunikasjon i byggeprosjekter 

   Harstad, Erle Bjoland (Master thesis, 2015)
   Kommunikasjon er prosjektarbeidets smøresystem. Det krever tid og ressurser for at et slikt smøresystem skal fungere, da byggeprosjekter er dynamiske og har mange og kompliserte kommunikasjonsveier. Byggeindustrien er ...
  • Identification of implementation barriers and risks at the early stage of PPP projects 

   Wienckiewicz, Natalia (Master thesis, 2014)
   The main purpose of this thesis was to identify influential success and failure factors of PPP projects and to specify the potential strategies to resolve those key issues identified as important to the continued improvement ...
  • Increasing Utility Value of BIM in All Project Phases 

   Hellum, Maria Eriksen (Master thesis, 2015)
   Many BIM applications have been developed since the concept of BIM was first published decades ago. Increased use of BIM has been most noticeable from 2000 until today in Norway, but the use and the achieved utility value ...
  • Indikatorer for verdien av industrialiseringstiltak 

   Hennie, Malin Louise (Master thesis, 2019)
   Eieren av et byggeprosjekt er opptatt av å tjene mest mulig på gjennomføringen av prosjektet. Det er ønskelig å bygge boligene slik at boligkunden er villig til å betale mer for leiligheten, i tillegg til at eieren ønsker ...
  • Information flow between design and construction in building projects 

   Svalestuen, Fredrik (Doctoral theses at NTNU;2018:345, Doctoral thesis, 2018)
   In general, a construction project consists of three processes: the process of programming what needs the client has, the process of designing those needs into a series of solutions and finally the process of constructing ...
  • Infrastrukturmarkedet i Norge 

   Follinglo, Knut Arne; Duvholt, Jan Erik (Master thesis, 2016)
   Gjennom en kvalitativ metodetilnærming har det blitt utført totalt 23 ulikedybdeintervjuer av 27 ulike nøkkelpersoner tilhørende ulike byggherre- og entreprenørorganisasjoner. Det er også utført dokumentundersøkelser i ...
  • Innføring og bruk av prestasjonsinnkjøp i Norge 

   Aarseth, Morten (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke innføringen av prestasjonsinnkjøp i Norge. Dette har ført til de følgende problemstillingene: a) Hvorfor blir prestasjonsinnkjøp brukt i Norge? b) Hvilke utfordringer er det ved ...
  • Innovation with Creative Collaborative Practices - A case study of Team Bispevika 

   Berg, Ingrid Løvendahl (Master thesis, 2018)
   Today, construction projects are increasing in complexity as a result of higher demands for quality in production and material choice, tougher competition in the market and increased use of digital tools. These factors are ...
  • IPD i Norge 

   Nordheim, Runar; Aslesen, Andreas Rivø (Master thesis, 2018)
   Bygge- og anleggsbransjen opplever utfordringer knyttet til å øke produktiviteten i prosjekter. Dette anses som en utfordring som bare blir større med prosjekter som stadig blir mer usikre og komplekse. IPD er en ...
  • Kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon i totalentreprise 

   Dolsvåg, Sondre (Master thesis, 2018)
   Kommunikasjon kan betegnes som overføring eller utveksling av informasjon, kunnskap, behandlede data, ferdigheter eller teknologi. Manglende eller dårlig kommunikasjon i et byggeprosjekt gjør det vanskelig å levere et ...
  • Kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon i totalentrepriser 

   Huse, Thea Blakseth (Master thesis, 2018)
   Faglitteraturen peker på at forskningen på kommunikasjon i byggebransjen ikke er spesielt omfattende og at den fortsatt er mangelfull. Samtidig øker byggeprosjektene i kompleksitet hvilket øker kravet til god kommunikasjon ...