Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugo
dc.contributor.authorAl-Najjar, Mohamed
dc.date.accessioned2024-04-13T17:19:52Z
dc.date.available2024-04-13T17:19:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:164796776:34551710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3126377
dc.description.abstractMasteroppgave handler om brannrisiko i elektriske sikringsskap og hvordan den kan re- duseres gjennom effektive brannsikringstiltak og forebyggende strategier. I oppgaven er det gjennomført en litteraturgjennomgang, Case-studier og en tempera- turanalyse av automatsikringer med help av Comsol. Det for å identifisere brannårsaker, konsekvenser og risikofaktorer i sikringsskap. Det ble også evaluert ulike brannsikringstiltak, som termisk overvåking, dimensjonering av elektrisk anlegg og ventilasjon i sikringsskap. Det ble også diskutert deres effektivitet, begrensninger og utfordringer. Det er kommet frem til noen konkrete anbefalinger og retningslinjer for å forbedre brann- sikkerheten i elektriske sikringsskap, samt pekt på behovet for mer forskning, utdanning og bevissthet på dette området.
dc.description.abstractThe master’s thesis focuses on fire risks within electrical fuse boxes and how these risks can be mitigated through effective fire safety measures and preventive strategies. The study includes a review of literature, case studies, and a temperature analysis of circuit breakers using Comsol. This analysis aims to identify causes, consequences, and risk factors associated with fires in fuse boxes. Various fire safety measures were evaluated, such as thermal monitoring, electrical system dimensioning, and ventilation within the fuse boxes. Their effectiveness, limitations, and challenges were discussed extensively. The findings led to specific recommendations and guidelines to enhance fire safety in electrical fuse boxes. Additionally, the thesis highlights the necessity for further research, education, and awareness in this field.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTiltak for å redusere brannrisikoen i distribusjonstavler
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel