Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Helen
dc.contributor.authorHelle, Anna Urke
dc.date.accessioned2024-03-27T18:20:01Z
dc.date.available2024-03-27T18:20:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:157646067:93833305
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124350
dc.description.abstractIntroduksjon og bakgrunn: Kvalitetssikring av sykepleien som utføres ved operasjonsavdelingene er et viktig ledd i utviklingen av tjenestene i helsevesenet vårt, og da er det behov for validerte måleverktøy. Hensikten med denne studien er å bidra til validering av spørreskjemaet Good Perioperative Nursing Care Scale (GPNCS) ved å se på om alder spiller inn på pasienters vurdering av kvalitet. Metode: Studien er gjort som en tverrsnittsundersøkelse av 250 pasienter med bruk av spørreskjemaet GPNCS. Datainnsamlingen ble utført over en 3-måneders periode i 2023 på et universitetssykehus i Norge. Statistisk analyse er utført i IBM Statistical Package for the Social Sciences. Resultater: I analysen ser man ingen statistisk signifikant forskjell på hvordan ulike aldersgrupper vurderer kvalitet på sykepleie. Den største forskjellen finner man i dimensjonen «Støtte». Konklusjon: Deltakerne i studien vurderer kvaliteten på sykepleie til å være god. Man finner ikke at det er en sammenheng mellom aldersgrupper og hvordan man vurderer kvaliteten på perioperativ sykepleie. Emneord: Perioperativ sykepleie; pasienttilfredshet; kvalitetsundersøkelse.
dc.description.abstractIntroduction and background: To ensure the quality of care in perioperative nurisng, it is necessary to have systematicaly structured tools for assessing the quality of our services. The purpose of this study is to contribute to the validation of the translation of a questionnaire from English to Norwegian, by looking at whether age influences patients' assessment of quality. Method: The study was conducted as a cross-sectional study using the Good Perioperative Nursing Care Scale. The data collection was conducted over a 3-month period in 2023 at a university hospital in Norway. Statistical analysis has been performed in the IBM Statistical Package for the Social Sciences. Quality of perioperative nursing is defined on the basis of 7 dimensions. Results: The analysis shows no statistically significant difference in how different age groups assess the quality of nursing. The biggest differences can be found in the dimension called «Support». Conclusion: The participants in the study consider the quality of nursing to be high. We can not find that there is a correlation between age groups and how the quality of perioperative nursing is assessed. Key words: Perioperative nursing; patient satisfaction; quality assessment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePasienters rapporterte kvalitet på perioperativ sykepleie - En tverrsnittsundersøkelse med fokus på aldersforskjeller
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel