Show simple item record

dc.contributor.advisorRuocco, Massimiliano
dc.contributor.advisorMartinelli, Gabriele
dc.contributor.advisorSund, Sebastian
dc.contributor.authorGundersen, Henrik
dc.date.accessioned2023-11-23T18:20:07Z
dc.date.available2023-11-23T18:20:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142737689:33683041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104432
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålet med denne studien er å utforske hvordan man kan integrere prediktive faktorer knyttet til økonomiske begrensninger i vindkraftproduksjon, i dyp læring-baserte tilnærminger for prognoser av vindkraftproduksjon. Ved å undersøke de nyeste løsningene innen vindkraftprognoser og gjennomføre eksperimenter med ulike modeller og teknikker, ønsker denne studien å svare på spørsmål om hvordan ikke-fysiske faktorer påvirker prognosene og hvordan man kan forbedre prognoseytelsen. Resultatene viser at enklere dyp læring-teknikker er effektive i å fange opp innvirkningen av ikke-fysiske faktorer, og de gir sammenlignbar ytelse med mer komplekse modeller. Inkluderingen av pris som en faktor forbedrer nøyaktigheten i prognosene, mens effekten av solproduksjon og strømforbruk er fortsatt uklar. Denne studien bidrar til forskningsfeltet ved å understreke viktigheten av å inkludere ikke-fysiske faktorer og gir innsikt som kan brukes til å optimalisere prognosene for vindkraftproduksjon. Fremtidig forskning kan rette seg mot å utforske spesifikke dynamikker i ulike regioner, forbedre prosessen med innsamling av data om hendelser knyttet til økonomiske begrensninger og undersøke mer grundig hvordan oppmerksomhetsmekanismen kan brukes for å forstå og forbedre prognosens pålitelighet.
dc.description.abstractThis thesis aims to explore the incorporation of predictive features related to economic curtailment into deep learning-based approaches for wind power production forecasting. By investigating the current state-of-the-art solutions in wind power forecasting and conducting experiments with various models and techniques, this study addresses the research questions of capturing the impact of non-physical factors and improving forecast performance. The findings reveal the effectiveness of simpler deep learning techniques in capturing the influence of non-physical factors, with comparable performance to more complex models. The inclusion of price as a feature improves forecast accuracy, while the impact of solar production and consumption remains inconclusive. The study contributes to the field by highlighting the importance of incorporating non-physical factors and provides insights for optimizing wind power production forecasting. Future research directions include exploring region-specific dynamics, enhancing data collection processes for economic curtailment incidents, and further investigating the attention mechanism to gain interpretability and improve forecast reliability.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigating the Impact of Economic Curtailment Predictive Features on Deep Learning-Based Wind Power Production Forecasting
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record