Show simple item record

dc.contributor.advisorJiang, Yuming
dc.contributor.advisorKulkarni, Omkar
dc.contributor.advisorStorrø, Anders
dc.contributor.authorAdhikary, Dipanjan
dc.date.accessioned2023-10-28T17:19:38Z
dc.date.available2023-10-28T17:19:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146715749:96803997
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099252
dc.description.abstractBluetooth mesh er en lovende ny teknologi med applikasjoner i den industrielle IoT-sektoren. Den tillater pålitelig og skalerbar kommunikasjon som ikke krever noen sentral kontroller. Denne oppgaven utvikler to metoder for å prioritere Bluetooth-mesh-meldinger. Omfattende simuleringer ble utført under forskjellige scenarier, og ga en komparativ analyse av nettverksytelse under kraftig støy, med og uten mesh-meldingsprioritering. Studien konkluderer med at bruk av de foreslåtte prioriteringsmetodene reduserer effekten av kraftig støy på nettverksforsinkelsen betydelig. I tillegg viser dette arbeidet at ytterligere optimalisering kan oppnås ved å justere protokollrelaterte parametere, nemlig Network Transmit Count (NTC) og Relay Retransmit Count (RRC). Når de brukes sammen med prioriteringsmekanismen, kan disse justeringene styrke påliteligheten til Bluetooth-mesh-nettverk, selv i utfordrende støyscenarier. Denne forskningen presenterer dermed et verdifullt bidrag til optimalisering av Bluetooth mesh-teknologi for industrielle IoT-applikasjoner.
dc.description.abstractBluetooth mesh is a promising new technology with applications in the industrial IoT sector. It allows reliable and scalable communication that requires no central controller. This thesis work develops two methods for prioritizing Bluetooth mesh messages. Extensive simulations were conducted under diverse scenarios, providing a comparative analysis of network performance under heavy noise, with and without mesh message prioritization. The study concludes that applying the proposed prioritization methods significantly mitigates the impact of heavy noise on network latency. Additionally, this work demonstrates that further optimization can be achieved by tuning protocol-related parameters, namely Network Transmit Count (NTC) and Relay Retransmit Count (RRC). When applied in conjunction with the prioritization mechanism, these adjustments can bolster the reliability of Bluetooth mesh networks, even in challenging noise scenarios. This research thus presents a valuable contribution to the optimization of Bluetooth mesh technology for industrial IoT applications.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMessage Prioritization In Bluetooth Mesh Networks
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record